Věra Suková a Helena Suková

  • Čeština
  • English

Progeny / Potomstvo

~ SUMMA ~

L.O.M. 1605 (for UK use only - ATCAE00105FIN)

pes / male
nar./born: 22.1.1999
váha / weight: 10,8 kg
výška / height: 43 cm

linked marker Fanconi syndrome test result: PROBABLY CLEAR/NORMAL / pravděpodobně ČISTÝ/NORMÁLNÍ DNA
Vyšetření očí / Eyes tested: PRA - negative
PPM - dx. iris - cornea, sin. iris - iris
DKK / hip dysplasia (RTG result): 0 / 0 ( FCI norm: "A")

basenji(at)sukova.org

1st litter / 1. vrh - born / narození 21.11. 2003

with / s: Asja Hanáček (born/nar.: 13.12.1999; reg.: ČLP/BSN/165/01)
Fanconi syndrome test result:: PROBABLY CLEAR/NORMAL / pravděpodobně ČISTÝ/NORMÁLNÍ DNA/

2nd litter / 2. vrh - born / narození 22.12. 2004

with / s: Eliah Hanáček (born/nar.: 23.11.2002; reg.: ČLP/BSN/260/05)
Fanconi syndrome test result:: PROBABLY CLEAR/NORMAL / pravděpodobně ČISTÝ/NORMÁLNÍ DNA/